Protest je mocnou zbraňou bezmocných a postrachom moci.

Všetci vieme čo je spravodlivé. Prichádzame na svet so spomienkou na spravodlivosť. Vo svete, ktorý nie je ideálny. Nemôžeme robiť nič iné ako rešpektovať nedokonalé zákony a nenechať spomienku na spravodlivosť vyblednúť.

Už dlhšie ako dvadsaťpäť rokov máme demokraciu. Nie je to dokonalá, spravodlivá demokracia. Preto nás všeličo rozhorčuje. Niekedy do takej miery, že sa zmôžeme na protest. Individuálne, organizovane, zavše aj masovo. Bez násilia, väčšinou v rámci zákonov ukotvených v ústave. Väčšina protestov však vyšumí do stratena. Rozhorčení občania časom rezignujú. Pochopili, že živelné protesty sú neúčinné. Aj preto, že vedieť správne protestovať sa treba naučiť. Treba sa učiť prekonávať strach, vysloviť pravdu vo verejnom priestore, kultivovať solidaritu, upevňovať vlastnú dôstojnosť. S vedomím, že protest je mocnou zbraňou bezmocných a postrachom moci.

Počítam s tým, že väčšina ľudí nikdy nebude iniciatívna. Väčšina z nás vo svojom voľnom čase nebude robiť prácu, ktorá síce verejnosti pomôže, no ohrozí naše zamestnanie či rodinu. Pre konečný výsledok ich angažovania a aj pre naše svedomie je však zásadné, či my zvyšní dokážeme aspoň zvýšiť pravdepodobnosť, že odvaha a trpezlivosť takýchto ľudí nebude zbytočná. Preto všetkým dávam jednoduchú a azda efektívnu radu: Vždy keď príde v spoločnosti reč či písmo o tom, že niečo alebo niekoho chceme svojimi požiadavkami zneužiť, dajme verejne vedieť, že tu nie sme na smiech a nie sme ani žiadny príživníci. A prerušme všetci našu ľahostajnosť a „dočasnú“ rezignáciu, ak sa nám moc nespravodlivými a diskriminačnými zákonmi pokúsi ublížiť. Lebo moc, či už sú to úradníci, ministri či poslanci, sú to väčšinou len takí malí ľudkovia, ktorí si dovolia svoj úrad zneužívať iba toľko, ako im to prejde bez toho, aby sa ozvalo významne veľa ľudí.

Skeptici však varujú: „Súčasný aktivista nemôže ovplyvniť osudy ľudí. Pre podmienky, ktoré sú mimo akejkoľvek demokratickej kontroly. Ibaže práve preto kapitalizmus, ktorý v tomto štáte budujeme, funguje tak, ako funguje. Ja však nikdy nebudem skeptikom.