VITAJTE


Milí moji podporovatelia v komunálnych voľbách.

Dovoľte mi, aby som sa vám aspoň takouto formou poďakoval za vaše úsilie, ktoré ste vynaložili pre naše spoločné ciele.

Poslancom Starého Mesta som sa síce nestal, ale získal som počas volebnej kampane veľmi veľa priateľov, ktorých si nesmierne vážim. Zároveň som sa však presvedčil, že nie všetci priatelia sú skutočnými priateľmi a žiaľ – mnohí, ktorí deklarovali pomoc a podporu, v skutočnosti urobili pre volebný úspech veľmi málo resp. nič.
Nebudem plakať nad rozliatym mliekom, som však presvedčený, že problém bývania nájomníkov v reštituovaných domoch je potrebné vyriešiť. Robil som čo som mohol, ale ukázalo sa, že je treba s najväčšou pravdepodobnosťou zmeniť súčasné smerovanie nášho občianskeho združenia. Samozrejme pod novým vedením.
Ešte raz, ďakujem všetkým, ktorí mi vo volebnej kampani pomáhali.


Spoločne pre Staré Mesto

Od malička som túžil po lepšom a spravodlivejšom svete. Nikdy som nebol politikom, nebol som v žiadnej politickej strane. Som presvedčený, že problémy občanov treba riešiť s ohľadom na ľudí a nie s ohľadom na politické strany. Bol som vždy bojovníkom za občanov. Odhalil som v minulosti nekalé praktiky prideľovania mestských a staromestských bytov, ako aj samotné kšeftovanie s bytmi. Založil som občianske združenie Právo na bývanie, ktoré pomáha nájomníkom bývajúcich v reštituovaných a privatizovaných domoch vyriešiť ich bytovú otázkou. Niekoľko rokov som sa angažoval v poradni pre vlastníkov a nájomcov bytov. Dozrel čas, aby som svoje poslanie naplnil. Ako občiansky aktivista a súčasný staromestský poslanec sa chcem znovu uchádzať o Vašu podporu.

V Starom Meste žijem vyše päťdesiat rokov. Som ženatý a so svojou manželkou Aničkou žijeme spolu 52 rokov. Vychovali sme spolu dve deti. Viac ako dvanásť rokov som pôsobil ako predseda občianskeho združenia Právo na bývanie. Ako občan som sa posledných štrnásť rokov pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva mestskej časti Staré Mesto a mestského zastupiteľstva. Robil som to preto, lebo mi na Bratislave a Starom Meste záleží. Každý deň sa stretávam s nespokojnými obyvateľmi, ktorí oprávnene kritizujú rozbitú dlažbu, špinu, hluk, zaplnenú pešiu zónu s parkujúcimi autami a staromešťanov, ktorí si oprávnene sťažujú že mnohé predvolebné sľuby po voľbách zapadnú prachom. V súčasnom volebnom období ste mi dali dôveru a vykonávam funkciu poslanca.

Ako jediný poslanec som absolvoval všetky zastupiteľstvá a vynikám aj v počte účasti na jednotlivých komisiách, ktorých som členom.

V poslaneckých prioritách som prispel na detské ihrisko v Slubekovej záhrade sumou 2.000 € a Základnej škole s materskou školou M.R. Štefánika na Grosslingovej ulici sumou 6.000 €.

Počas štvorročného volebného obdobia som vykonal vyše stovky sobášnych obradov a desiatky vítania detí do života. Angažoval som sa najmä v oblasti kultúry, či už to bolo pri príprave kultúrnych podujatí, alebo samotnej realizácie kultúrnych projektov. Aktívne som pôsobil aj v komisiách dopravnej, majetkovej a finančnej, bytovej, komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a samozrejme kultúrnej komisie.

Pričinil som sa o to, aby cesty a chodníky v Starom Meste boli vynovené kompletne. Aby pribudli nové parkoviská – samozrejme nie na úkor zelene.

Bratislavské Staré Mesto potrebuje zmenu. Som pripravený pomôcť. Mám rád priamy kontakt s ľuďmi. Chcem poznať Vaše problémy, zistiť čo Vás trápi a hľadať riešenia. Spoločne s Vami. A potom diskutovať, rešpektovať aj iný názor, aby o konečnom riešení rozhodovalo čo najviac občanov. Chcem pomáhať tým, ktorí to skutočne potrebujú. Bez rozdielu, či sú mladí alebo starí. Všetci máme právo na dôstojný život. A občas potrebujeme pomocnú ruku. Budem rád, keď mi dáte dôveru. Lebo nechcem, aby sme žili v najkrajšej mestskej časti iba preto, že tu bývame. Budem rád, keď spoznám Vaše názory, aby som vedel, čo by ste si želali Vy. Aby sme sa cítili v Starom Meste naozaj ako doma. Aby Staré Mesto malo svoju tvár, svoju dušu a aby žiarilo čistotou. Nezáleží na tom, kto a koľko rokov tu býva. Ale záleží na tom, či máme zostať k svojmu mestu ľahostajní alebo nie. Či máme záujem Staré Mesto naďalej iba haniť, kritizovať, alebo aj prispieť k tomu, aby sme všetci boli spokojnejší. Aby sme žili v čistom meste, plnom kvetov. Nie v meste, kde sa ľudia potkýnajú na rozbitej dlažbe, kde v pešej zóne je viacej výfukových plynov ako v okolí autobusovej stanice. Ak budete chcieť, môžeme sa o to spolu pokúsiť. Verím, že spolu sa nám to podarí.