Všetky príspevky kristian

Volebný obvod číslo 2

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 166 ods.3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 94/2018 zo dňa 26. júna 2018 určilo, že Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
bude mať 25 poslancov, ktorí sa budú voliť v 8 volebných obvodoch.
Ja kandidujem vo volebnom obvode číslo 2, na kandidačnej listine prosím krúžkujte č. 10 a volia sa tu TRAJA POSLANCI a zahŕňa ulice a domy:
Cintorínska ,
Cukrová ,
Dobrovského ,
Drevená ,
Dunajská 1,3,3B,5,7,9,13,15,21,23,25,
Ferienčíkova ,
Francisciho ,
Heydukova ,
Hodžovo nám. ,
Hollého ,
Hurbanovo nám. ,
Janáčkova ,
Jedlíkova ,
Kamenné nám. ,
Kapucínska ,
Kolárska ,
Kollárovo nám. ,
Konventná ,
Kozia 3,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,28,
Lazaretská 1,2,3,3A,4,5,6,7,8,9,11,12,
Lýcejná ,
Mariánska ,
Námestie SNP ,
Obchodná ,
Palisády 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,
Panenská ,
Poštová ,
Rajská ,
Satinského ,
Staromestská ,
Suché mýto ,
Špitálska ,
Štetinova ,
Treskoňova ,
Ul. 29. augusta 1A,2,3,4,5,6,7,8,10,12,18,20,
Veterná ,
Vysoká ,
Živnostenská ,
Župné námestie ,