Ľudia nežiadajú domy, žiadajú domovy

Iné platilo v minulosti, iné platí dnes. Dnes je to o čosi horšie. Ak chcete bývať, musíte sa väčšinou o bývanie postarať sami. Všeobecne platí, že bohatí sa o seba starajú sami, strednej triede je zaistená pomoc pri získavaní hypotekárnych úverov a chudobným sa ponúka bytová výstavba z verejných prostriedkov. Je to preto, lebo chudobní si adekvátne bývanie kúpiť nemôžu. Riešiť problém bývania pre chudobných sa nikomu veľmi nechce. Pokračovať na Ľudia nežiadajú domy, žiadajú domovy

Slovenský nájomný (akože) trh alebo bývanie a slovenské špecifiká

V posledných týždňoch sa spomínajú častejšie pojmy trhové nájomné a deregulácia. Štrasburský súd konkrétnu výšku trhového nájomného na Slovensku neposudzoval, skonštatoval len, že tak vlastníci ako žalobcovia, ako aj štát ako žalovaná strana, uviedli významné rozdiely medzi regulovaným nájomným a nájomným tvoreným na voľnom trhu. Pokračovať na Slovenský nájomný (akože) trh alebo bývanie a slovenské špecifiká