Slovenský nájomný (akože) trh alebo bývanie a slovenské špecifiká

V posledných týždňoch sa spomínajú častejšie pojmy trhové nájomné a deregulácia. Štrasburský súd konkrétnu výšku trhového nájomného na Slovensku neposudzoval, skonštatoval len, že tak vlastníci ako žalobcovia, ako aj štát ako žalovaná strana, uviedli významné rozdiely medzi regulovaným nájomným a nájomným tvoreným na voľnom trhu. Pokračovať na Slovenský nájomný (akože) trh alebo bývanie a slovenské špecifiká