Ľudia nežiadajú domy, žiadajú domovy

Iné platilo v minulosti, iné platí dnes. Dnes je to o čosi horšie. Ak chcete bývať, musíte sa väčšinou o bývanie postarať sami. Všeobecne platí, že bohatí sa o seba starajú sami, strednej triede je zaistená pomoc pri získavaní hypotekárnych úverov a chudobným sa ponúka bytová výstavba z verejných prostriedkov. Je to preto, lebo chudobní si adekvátne bývanie kúpiť nemôžu. Riešiť problém bývania pre chudobných sa nikomu veľmi nechce. Čítať ďalej

Slovenský nájomný (akože) trh alebo bývanie a slovenské špecifiká

V posledných týždňoch sa spomínajú častejšie pojmy trhové nájomné a deregulácia. Štrasburský súd konkrétnu výšku trhového nájomného na Slovensku neposudzoval, skonštatoval len, že tak vlastníci ako žalobcovia, ako aj štát ako žalovaná strana, uviedli významné rozdiely medzi regulovaným nájomným a nájomným tvoreným na voľnom trhu. Čítať ďalej